Dagens citat #3 kommer även det från Emma Høen Bustos

Emma Høen Bustos, politisk reporter på DT:SE bevakade idag omröstningen i fullmäktige i Malung och uttalade sig om folkomröstningen: ”Nu har Malung-Sälen förlorat 160 miljoner som kunde ha gått till välfärden”

Ett synnerligen uppåtväggarna osakligt uttalande för att komma från en politisk reporter. Omröstningen rörde folkomröstning, sakfrågan avgjordes inte igår…

Dagens citat kommer från Emma Høen Bustos

Emma Høen Bustos, politisk reporter på DT:SE bevakade idag omröstningen i fullmäktige i Malung och uttalade sig om namnunderskrifterna i folkinitiativet: ”Vi får inte glömma bort att det är 10% som har skrivit under den här folkförslaget, men det är också 90% som inte har gjort det…”

Har Emma möjligen haft en pratstund med Pär Kindlund (C)?