Samrådsmöte Folkets park Orrskogen Malung 2019-05-22

Filmerna inspelad av Malungs TV http://www.tvmalung-salen.se och redigerade av föreningen ”Nej till vindkraft på Ripfjället”

Kortare sekvenser av intresanta diskussioner (Komplett film hela samrådet, längre ner på sidan)

Arne Söderbäck håller brandtal mot Wpd (Längre version)

Arne Söderbäck håller brandtal mot Wpd (kortare version [Vietnamnkriget])

Maria Röske VD på Wpd Scandinavia vidhåller att det inte står max 300.000kr per verk för återställning av markerna och blir överbevisad av avtalet

Wpd får pinsamt medge att dom inte har gjort någon inventering av riporna på RIPFJÄLLET

Arbetarna som planeras bygga verken kommer att komma från Danmark & Tyskland

Torsby kommun vet ingenting om denna planerade etablering trots att flera verk planeras att stå på deras mark

Weronica Andersson Wpd’s projektledare lovar att producera fotomontage över hur det är tänkt att se ut runtomkring brandvaktarstugan på Rösberget

Om arbetarbyn som kommer att byggas för arbetarna

Full-längdsinspelning. Hela samrådet uppdelade i 2 filmer

Filmerna inspelad av Malungs TV http://www.tvmalung-salen.se och redigerade av föreningen ”Nej till vindkraft på Ripfjället”

Samrådsmöte vindkraft Ripfjället wpd 20190522 del01 (2 timmar 11 minuter)

 

Samrådsmöte vindkraft Ripfjället wpd 20190522 del02 (2 timmar 52 minuter)