Vindkraftens mörka baksida. Vindkrafts-seminarium 2020-01-26 Malungs Folkhögskola

Seminariet var mycket välbesökt. ca 150 personer kom, och som framgår av bilderna nedan så fick inte alla plats, utan flertalet fick sitta i trappen i entrén och titta in i lokalen. Vi kommer att läägga ut urval ut filerna här inom kort. Så länge får ni gå till Malung-Sälen TV och titta på hela filmerna. Klicka här för länk till TV Malung-Sälen

Nerladdning av presentationer (powerpoint). Klicka på namnen nedan för nerladdning
*) Anders Löfqvist Omvärldsanalys
*) Jimmie Lindberg Vindkraftverk
*) Anders Löfqvist Hälsoaspekter

Filmer från seminariet

Inledning Arne Söderbäck.

 

Inledning, moderator Sven Isaksson

Anders Löfqvist Omvärldsanalys

 

Jimmie Lindberg vindkraftverk

 

Per Lundgren Reglerkraft din el-faktura

 

Anders Löfqvist Hälsoaspekter

Frågestund

Fotografier från seminariet

Vindkraftsseminarium 2020-01-26

Seminarium med information och fakta som inte vindkraftsbolagen pratar om.

Anders Löfqvist
Per Lundgren
Jimmie Lindberg

Vindkraftens mörka baksida
Seminarium 26 Januari 13:00-17:30 Malungs Folkhögskola
Föreningen Nej till vindkraft på Ripfjället har som målsättning att Ripfjällets natur skall bevaras som orörd natur för framtida generationer.

Föreningen anser att alla som berörs av WPDs och kommunens planer behöver ha tillgång till information så att Bättre Beslutsunderlag utvecklas. Seminarium Vindkraftens Mörka Baksida informerar, kompletterar och utvecklar
WPDs information, folkets demonstration och kommande folkomröstning.

Program:

– Omvärldsanalys.

Anders Löfqvist, leg.läkare, specialiserad i ortopedi och företagshälsovård, organisationsmedicinare, mångsysslare med internationell erfarenhet.
Föreläsningen sätter vindkraft i en omvärldsanalys. Vi tittar på regelverk, forskning, ekonomi, kostnaderna, olycksstatistik, hållbarhet, biologisk mångfald och konsekvenserna.

– Vindkraft vad är det för maskin?

Jimmie Lindberg, Geograf och Statsvetare utbildad vid Lunds Universitet, aktiv i flera lokala och nationella föreningar med intresse för miljö, natur och energi.
Föreläsningen tar oss på en informativ resa in i maskinen vindkraft. Vi tittar på gruvindustri, jordartsmetaller, kompositplaster, vindkraftsindustri,nedmontering, hållbarhet, konsekvenserna för samhället, närmiljö, natur och energi.

– Vindkraft, baskraft, reglerkraft, elnätet, din el-faktura.
Per Lundgren, konsult, miljösakkunnig, naturvetare och miljöexpert med lång erfarenhet från naturvårdsverket, ornitolog och fiskare.
Föreläsningen informerar oss om el, olika kraftslag som samarbetar och påverkar varandra, elnät, el-certifikat, el-fakturan och konsekvenserna för samhället och miljö.

– Vindkraft och din hälsa.
Dr. Anders Löfqvist.
Föreläsningen informerar om vindkraftens påverkan av ljud och
ljus. Vad är buller/ljud/infraljud/låg frekventljud? Ljus och skuggflimmer.
Information/desinformation i MKB och från myndigheterna. Stress, när börjar den, orsak och konsekvenserna för din hälsa, samhället och natur.

Arne Söderbäck, introduktion.
Sven Isaksson, moderator.
Föreningen Nej till vindkraft på Ripfjället,
i samverkan med För Bättre Beslutsunderlag