Kommunfullmäktigemöte beslut om folkomröstning

Kom till kommunfullmäktige och visa ditt stöd för en folkomröstning om vindktaft på Ripfjället

Sammanträdet hålls på folkets park Orrskogen 2020-02-17

Detta är en viktig demokratifråga