Återställning av mark & nedmontering

På denna sida finns lite olika vinklingar. Skrolla neråt, eller klicka på några av rubrikerna nedan:
– Låt oss tala om betong
– Arrendekontraktet och återställningskostnaden
– Dokument om nedmontering, återbruk och återställande

Låt oss tala om betong!

Låt oss tala om betong!
Och låt oss hålla oss till sanningen så att Hans Unander blir glad.

Varje fundament till ett verk mäter 28 m i diameter. Det består av ett hål som fylls med 0,5-1 m grus och 2,5-3 m betong. Detta enligt wpd:s egna uppgifter.
(Beskrivningen är något otydlig så vi väljer att tolka informationen precis som vi läser den: att fundamentet har formen av en cylinder.)

Se sidan 15 i wpd:s samrådsunderlag hur ett fundament ser ut och byggs:

https://www.wpd.se/wp-content/uploads/2019/03/2019-02-27-Samra%CC%8Adshandling-RIPF.pdf

Om vi struntar i gruset och armeringen just nu och bara talar om volymen i betong: 28 m diameter och 3 m högt blir i volym 1 847 m3 betong.
Kolla beräkningen här:

https://www.kalkyleramera.se/geometri/volym-cylinder

En villa på 80 m2 med 2,30 meter till tak har en volym på 184 m3.
Varje verks fundament består alltså av lika mycket betong vi kan hälla i tio villor om vi fyller dem till taket!

Sedan tar vi det 29 gånger till så förstår vi att Ripfjället ska fyllas med lika mycket betong som ryms i 300 villor. Bara i fundamenten!

Vi fortsätter tala lite mer sanning: wpd säger i sitt samrådsunderlag att de efter 25 år planerar att ta bort 0,5 m av fundamenten, resten kommer de att lämna kvar. De tar alltså bort 307 m3 och lämnar kvar 1 540 m3 till markägaren. Per verk.
Läs om detta på sidan 19 i samrådsunderlaget i länken ovan.

Vi tror inte att wpd kommer att stanna kvar och ta sitt ansvar, montera ner alla verk och återställa marken men OM de gör det så finns det ändå alltså en sanning som vi inte kommer ifrån:

När wpd har skrapat bort översta skiktet av fundamentet som de kommit överens med Malungs Kommun om, så har kommunen och de privata markägarna ändå 1 540 m3 betong x 30 verk = 46 200 m3 (251 villor) betong kvar i marken.

Enligt EUs avfallsdirektiv kan markägaren bli skyldig att ta bort allt material efter vindkraftverken och återställa marken. Alltså även fylla igen de 4 meter djupa och 28 meter i diameter stora hålen.

Naturvårdsverket säger angående ansvar för nedmontering av vindkraftverk att det inte kan uteslutas att markägaren kan bli ansvarig för att ta ansvar för miljökonsekvenserna som vindkraftverken lämnar efter sig i naturen.

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Vindkraft/Nedmontering-av-vindkraftverk-och-ansvar-for-aterstallande/

Jag googlar vad en normal dumper kan lasta och kommer fram till att den kan lasta 20 m3 och 30 ton.

46 200 m3 betong väger 110 880 ton.

Här kan man beräkna vikt på betong:
https://www.husgrunder.com/kalkylator/vad-vager-betong-beroende-pa-hur-manga-kubikmeter/

En lokal entreprenör kan glädja sig åt att få köra 3 696 vändor fullastad med betong från Ripfjället till… ja, vart? Var tänker Malungs Kommun och de privata markägarna deponera all denna betong? På ett annat berg?

Och nu har vi alltså inte talat om gruset eller armeringsmaterialet. Ska vi vara riktigt ärliga består fundamenten av en stor del armeringsjärn vilket torde göra arbetet ännu besvärligare (nästan omöjligt?) när man ska ta bort det. Kanske därför wpd bara vill skrapa bort översta lagret?

Vi har heller inte talat om vilka maskiner man behöver och hur många mantimmar som kommer att kosta pengar här. Vi har också bara talat om fundamenten. Vi har inte sagt en enda sanning om 30 stycken 250 m höga vindkraftverk, om 90 stycken vingar på 100 meter styck som inte kan återvinnas.  Hittills har de grävts ner i sanden i USA eller skickats som avfall till Afrika. Har Malungs Kommun som vill vara en god kraft i världen, funderat på vart våra uttjänta vingar ska skickas?

Och nu kommer vi till den viktigaste sanningen av dem alla. Hans Unander och de privata markägarna har skrivit på att de är nöjda med en garanti på 300 000 kronor per verk för nedmontering, bortforsling och återställning av mark. Wpd kommer att avsätta maximalt denna summa enligt påskrivna avtal för att göra sin del av återställningen. Unander är jättenöjd!

Ja, sedan återstår ju då markägarnas egna kostnader för de återstående 251 villorna med betong och armering. Men det kanske är en sanning Unander inte vill tala om?

Rivning av vindkraftverk och återställning av markerna

I arrendekontraktet mellan kommunen och Wpd avtalas att max 300.000kr per verk avsätts för nedmontering och återställning

Ovanstående ur arrendekontrakt Malungs kommun – Wpd signerat 2014

Alla med insyn i denna verksamhet vet att detta är långt, långt ifrån vad det kostar att montera ner och återställa vid rivning. Vår farhåga är att kostnaden hamnar hos markägaren när det blir dags att riva.

Se videoinspelning från samrådesmöte Orrskogen 2019-05-22 när Wpd Scandinavias VD Maria Röske envist hävdar att det inte står max 300.000kr i kontraktet