Försök till sammanställning/ lista över andra områden där vindkraft planeras & andra motståndsgrupper

Det finns 2 områden inom Malungs kommun som är har koppling till Ripfjället. Stöllsätersberget i söder och Faeråsen norrdärom bildar tillsammans med Ripfjället ett gigantiskt vindkraftsområde.

Både Stöllsätersberget och fageråsen är godkända av kommun och Länsstyrelse, men vindkraftsexploatören har begärt höjning av verken till 250 meter, så ärendena är åter aktuella

Länk till sida om Stöllsätersberget
Länk till sida om Fageråsen
Länk till sida om ”Demonstration För Bättre Beslutsunderlag-mot snurriga vindkraft beslut.”
Länk till sida om Dalavind’s satsning mellan Öje och Mora

Nedan en listning av övriga motståndsgrupper

NEI til Vindkraft på Kjølberget. Bevar Finnskogen & Finnskogleden

Finnskogen Mangslidberget

Vindkraftsexploateringen i Sollefteå kommun

NEI TIL VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA - GRUPPE