Komplett underlag från Wpd 2022-05-18. Dokumentation från Länsstyrelsen Dalarna

Underlaget är omfattande. Klicka här för Länsstyrelsens länk för att ladda ner materialet

Länken är giltig t.o.m 2022-06-17