Vindkraftverkens synbarhet över kommunen

Vindkraftverken kommer att synas i många mil från många platser runt om i kommunen
Länk till höjdprofiler

2 Ljus över Ripfjället

Hinderbelysningen, som är ett lagkrav för verk högre än 150 meter, och som kommer att blinka dygnet och året runt, kommer att synas på flera mils avstånd från Ripfjället.

3 Synbarhet

Hur långt kommer Ripfjällets planerade vindkraftverk att synas?