Det handlar inte bara om Ripfjället... Översiktskarta Malung-Sälens kommun

Här presenterar vi den översikt som kommunen borde ha presenterat. Det är den sammansatta bilden av hur det kan komma att se ut om alla planer realiseras.
Nedanför kartbilden finns källdata som visar var vi fått uppgifterna ifrån

Befintliga verk

Byråsen

Ägare: Dalavind
Antal: 2 st

Navhöjd:80 m
Totalhöjd:120 m

Tillbaka till innehållsförteckning kartbild
Tillbaka till översiktskartan

Korpfjället

Rämsberget

Kyrkberget

Beslutat 2015

Stöllsätersberget

Ägare: Wpd
Antal: 15 st

Totalhöjd: 

Bilden nedan kommer från Wpd’s miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftspark Stöllsätersberget

Tillbaka till innehållsförteckning kartbild
Tillbaka till översiktskartan

Fageråsen

Ägare: Dalavind
Antal: 34 st

Totalhöjd: 

Bilden nedan kommer från Projektbeskrivning Dalavind Fageråsen-191118

Tillbaka till innehållsförteckning kartbild
Tillbaka till översiktskartan

Aktuellt nu

Ripfjället

Ägare: Wpd
Antal: 30 st

Totalhöjd: 250m

Uppgifterna nedan kommer från samrådshandlingar wpd Ripfjället sid10, figur 3A

Tillbaka till innehållsförteckning kartbild
Tillbaka till översiktskartan

Mora kommun mot gränsen vid Öje

Ägare: Dalavind
Antal: 35 st

Totalhöjd: XXXXm

Informationen om nedanstående projekt har vi fått från markägare som blivit kallde till jordägarmöten om vindkraftsetablering. 

Markägare i Kättbo skifteslags jordägare hade möte 2020-01-18 där man beslutade om upplåtelse av mark för vindkraftsetablering enligt dokumenten nedan. Det är enligt uppgift Dalavind som driver detta projektet.

2020-05-26 hölls ett möte med Kättbo utskogs samfällighet om vindkraftsetablering

Föreningen har varit i kontakt med Dalavinds Erik Aretorn som medger att projektet finns, men vägrar att lämna ut dokumentation, och hänvisar att det bara är för markägare i dagsläget 

Tillbaka till innehållsförteckning kartbild
Tillbaka till översiktskartan

Mora kommun Nybodarna (mellan Mattsåsen och Norrgårdssälen mot Malungsgränsen)

Ägare: Dalavind
Antal: xx st

Totalhöjd: XXXXm

Informationen om nedanstående projekt har vi fått från markägare som blivit kallde till jordägarmöten om vindkraftsetablering. 

Markägare i Kättbo skifteslags jordägare hade möte 2020-01-18 där man beslutade om upplåtelse av mark för vindkraftsetablering enligt dokumenten nedan. Det är enligt uppgift Dalavind som driver detta projektet.

2020-05-26 hölls ett möte med Kättbo utskogs samfällighet om vindkraftsetablering

Föreningen har varit i kontakt med Dalavinds Erik Aretorn som medger att projektet finns, men vägrar att lämna ut dokumentation, och hänvisar att det bara är för markägare i dagsläget 

Tillbaka till innehållsförteckning kartbild
Tillbaka till översiktskartan

Kraftledning Tandö - Kyrkberget

Kyrkberget är redan anslutet, så denna dragning torde finnas här för att utöka vindkraftsetableringen åt detta håll. Det ligger nära tyill hands att misstänka att denna nya dragning är till för att ansluta vindkraftverken på Morasidan (Dalavind Mora-mot-Öje) & Nybodarna (Dalavind Mora kommun mot Malungsrået mellan Mattssåsen och Norrgårdsselen Venjanskogen)

Tillbaka till innehållsförteckning kartbild
Tillbaka till översiktskartan

Kraftledning Tandö - Fageråsen

Ellevio har ansökt om byggnation av kraftledning för Fageråsen. Man har ansökt om en 170kV-ledning, vilket är mångdubbelt vad som krävs för att hämta hem ström från dom planerade verken på fageråsen. Vi misstänker att utbyggnaden av vindkraften kommer att flerdubblas i området om denna kraftledning får byggas

Tillbaka till innehållsförteckning kartbild
Tillbaka till översiktskartan

Kraftledning Tandö - Ripfjället

Det finns flera alternativa dragningar av den planerade kraftledningen till Ripfjället. Den ena dragningen är mellan Femten & Rönnhällssjön, och den andra mellan Moröllingen och Niställingen

Tillbaka till innehållsförteckning kartbild
Tillbaka till översiktskartan

Kraftledning Stöllsätersberget

Den planerade kraftledningen går neråt till Värmland

Tillbaka till innehållsförteckning kartbild
Tillbaka till översiktskartan

Kommunen positiv till att området klassas som "Riksintresse vindkraft"

Digerberget

Ägare: 
Antal: 9st

Totalhöjd: XXXXm

Informationen nedan kommer från Wpd’s Miljökonsekvensbeskrivning, Stöllsäterberget där man listade alternativa etableringsområden
Malung Sälens kommun antog på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2013-02-19 ett tjänsteutlåtande (Dnr: ÖVR.2013.8) för godkännande av områden för riksintresse vindkraft

Tillbaka till innehållsförteckning kartbild
Tillbaka till översiktskartan

Birkeberget

Ägare: 
Antal: 24 st

Totalhöjd: XXXXm

Informationen nedan kommer från Wpd’s Miljökonsekvensbeskrivning, Stöllsäterberget där man listade alternativa etableringsområden
Malung Sälens kommun antog på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2013-02-19 ett tjänsteutlåtande (Dnr: ÖVR.2013.8) för godkännande av områden för riksintresse vindkraft

Tillbaka till innehållsförteckning kartbild
Tillbaka till översiktskartan

Bullberget

Ägare: 
Antal: 9st

Totalhöjd: XXXXm

Informationen nedan kommer från Wpd’s Miljökonsekvensbeskrivning, Stöllsäterberget där man listade alternativa etableringsområden
Malung Sälens kommun antog på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2013-02-19 ett tjänsteutlåtande (Dnr: ÖVR.2013.8) för godkännande av områden för riksintresse vindkraft

Tillbaka till innehållsförteckning kartbild
Tillbaka till översiktskartan

Storåsen

Ägare: 
Antal: xxx st

Totalhöjd: XXXXm

Informationen nedan kommer från Wpd’s Miljökonsekvensbeskrivning, Stöllsäterberget där man listade alternativa etableringsområden
Malung Sälens kommun antog på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2013-02-19 ett tjänsteutlåtande (Dnr: ÖVR.2013.8) för godkännande av områden för riksintresse vindkraft

Tillbaka till innehållsförteckning kartbild
Tillbaka till översiktskartan

Trollberget

Ägare: 
Antal: xxx st

Totalhöjd: XXXXm

Informationen nedan kommer från Wpd’s Miljökonsekvensbeskrivning, Stöllsäterberget där man listade alternativa etableringsområden
Malung Sälens kommun antog på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2013-02-19 ett tjänsteutlåtande (Dnr: ÖVR.2013.8) för godkännande av områden för riksintresse vindkraft

Tillbaka till innehållsförteckning kartbild
Tillbaka till översiktskartan

Ladkölen

Ägare: 
Antal: 18st

Totalhöjd: XXXXm

Informationen nedan kommer från Wpd’s Miljökonsekvensbeskrivning, Stöllsäterberget där man listade alternativa etableringsområden
Malung Sälens kommun antog på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2013-02-19 ett tjänsteutlåtande (Dnr: ÖVR.2013.8) för godkännande av områden för riksintresse vindkraft

Tillbaka till innehållsförteckning kartbild
Tillbaka till översiktskartan