Dalavind Öje-Mora

Malungsbor som är delägare i samfälligheter i Kättbo-skog fick nyligen en inbjudan av Dalavind. Det visar sig att Dalavind håller på att etablera ett projekt i Mora kommun, precis på gränsen till Malung/ öster om Öje-sjön

Projektet finns inte listat på dalavinds hemsida…
https://dalavind.se/vindparker/projektutveckling/

Vi har dock uppgifter från informationsmötet med markägarna att det handlar om mellan 24-26 stycken vindkraftverk på 240 meters höjd.

På en direkt fråga till Erik Aretorn medger han att Dalavind har ytterligare ett projekt inom området som än inte är officiellt…

Ring gärna Dalavind och fråga om projektet:

Erik Aretorn
Projektledare
Telefon: 023-48 80 95