Replik till Emma Høen Bustos

Emma Høen Bustos är politisk reporter på DT.se/ mittmedia. Hon befanns ig på folkets park Orrskogen under fullmäktigemötet dör beslut togs om att hålla en folkomröstning om vindkraftsetablering på Ripfjället. Emmas uttalande i TV-inslag på DT.se och i ledarartiklar anser vi vara grovt partiska och till stora delar osakliga, varöfr vi känner oss nödgade att replikera

20200219 DT Emma Høen Bustos

Klicka här för länk till artikel 1
Klicka här för länk till artikel 2
Vissa meningar publicerades endast i den tryckta tidningen. Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte ha med en skannad bild av artikeln. Vi skriver dock i texten nedan där meningen kommer från papperskopian

Emma Høen Bustos: Folkomröstningen blev ett slagfält för landsbygdens knäckfrågor – nu i Malung

Emma/Mittmedia:
Runt 19-tiden på måndagen avgjordes det: Det blir en folkomröstning om vindkraften på Ripfjället. Beskedet var väntat. Visserligen sade S, C och L, de tre styrande partierna i kommunen, tidigt nej till att genomföra den rådgivande folkomröstningen.
Men genom att skrapa ihop en dryg tredjedel av fullmäktiges mandat kunde oppositionspartierna V, SD, M, Landsbygdspartiet Malung-Sälen säkra planerna på att genomföra en omröstning den 17 maj i år.
En liten men högljudd grupp kommer nu att intensifiera sina ansträngningar för att stoppa vindkraftverken.

Vår replik
Hur definierar Emma och Mittmedia ”liten och högljudd”?
Vad grundar Emma sin åsikt på att vi är en liten grupp?
Vi misstänker att detta är ett sätt att misskreditera och förminska oss i debatten.

Emma/Mittmedia:
För trots måndagens beslut har ingen tydlig väg framåt lagts för vindkraften på Ripfjället. Folkomröstningar i sakfrågor är dyra, har ofta lågt valdeltagande och är inte nödvändigtvis mer ”demokratiska” än de processer den representativa demokratin kan erbjuda.

Vår replik
Emma har uppenbarligen en egen åsikt om folkomröstningar – är det rätt tillfälle att torgföra dem? Vad tycker Mittmedia om detta?
I detta specifika fall, när kommunen över 2 allmänna val 2014 & 2018 dolt detta ärende, så har inte befolkningen haft möjlighet att utkräva politiskt ansvar.
Det är ju just för situationer som denna som folkomröstningsverktyget finns.
Folkomröstningsverktyget är ju dessutom framtagen i demokratisk ordning och godkänt av riksdagen. Menar Emma att man aldrig ska kunna använda folkomröstningsverktyget?

Emma/Mittmedia:
Både oppositionsråd Mikael Östling (M) och Nej till vindkraft på Ripfjällets initiativtagare Arne Söderbäck menar till exempel att en folkomröstning måste genomföras för att kommunen inte har hanterat ärendet tillräckligt transparent. Till viss del har de goda grunder för sina anklagelser,

Vår replik
Här handlar det inte om att  ”tillräckligt transparens” saknats, det handlar om att kommunens ledning har brutit mot lagen, ingått avtal på oriktiga grunder, låtit bli att diarieföra och hemlighållit samma avtal.
Emma skriver att vi ”till viss del” har goda grunder. I vilken del av detta saknar vi goda grunder?

Emma/Mittmedia:
vilket till exempel Förvaltningsrättens ogiltigförklarande av kommunens arrendeavtal visade förra veckan. Men en folkomröstning gör det knappast enklare att få ut dokument från kommunkontoret, och gör inte heller processer mer rättssäkra. Det är sådant vi har domstolar och myndigheter till.

Vår replik
Vad menar Emma? Kommer en förestående folkomröstning att göra det svårare att få ut allmänna handlingar från kommunkontoret? Menar hon att allmänhetens insyn i det kommunala arbetet är villkorat: ”om ni begär folkomröstning kommer vi att hemlighålla vad vi gör…”?

Emma/Mittmedia:
Att stämningen har varit otroligt hätsk på sociala medier har knappast undgått någon. I Facebook-gruppen Nej till vindkraft på Ripfjället låter administratören och kampanjledaren Arne Söderbäck oacceptabla inlägg och kommentarer frodas. Falska nyheter sprids utan att bli ifrågasatta, oberoende institutioner som media, domstolar och tjänstemän beskrivs som ”korrupta” och ”odemokratiska”.

Vår replik:
Vem bestämmer vad som är oacceptabelt? Ligger det i Emmas roll som journalist att bestämma vad som är oacceptabla inlägg i en intressegrupp på Facebook?
Det var många anklagelser mot Arne Söderbäck, är det Emmas sak att hänga ut honom på detta sätt?

Emma/Mittmedia:
Är du inte för gruppens verklighetsbeskrivning är du emot. Själv är jag tydligen ”tappad bakom en vagn” och ”köpt”, eftersom jag i en tidigare artikel uttryckte tveksamhet kring folkomröstningen. En kommentar som blev påhejad av Nej till vindkrafts medlemmar, under administratör Arne Söderbäcks utgivarskap.
En helt oacceptabel utveckling för den lokala debatten.

Vår replik:
Emma talar i nedlåtande ordalag om ”gruppens verklighetsbeskrivning”. Det hon tydligen inte förstått är att detta är en stor samling människor som ser sina livsverk, sina andningshål, sina ärvda kulturskatter, sin omgivning och sin hälsa hotad.
Hon har uttalat sig på ett sätt som upplevs som korkat och nedsättande. Hon har varit mycket dåligt påläst och hon har tagit tydlig ställning mot denna grupp. Hon är inte för att frågan kan belysas från olika håll, hon anser mycket tydligt att Malungs invånare borde hålla tyst och låta sig bli överkörda av ett ”kommunalråd som måste ta tuffa beslut som är impopulära hos befolkningen” (från Emmas inslag på DT-TV)
Hur menar Emma att den lokala debatten ska föras om kommunen hemlighåller och smyger med sina beslut?
Är det upp till Emma att definiera vad som är en acceptabel eller oacceptabel utveckling för den lokala kommunala debatten i Malung?

Emma/Mittmedia:
På många sätt har folkomröstningsfrågan blivit ett slagfält för det generella missnöje som göds på landsbygden.  Vindkraftsfrågan är inte längre en fråga om snurror på Ripfjället, utan om vi mot dom, stad mot land (eller Sälen mot Malung), klimatkris mot gula västar och bensinuppror.

Vår replik:
Emma har inte förstått någonting alls! Hon har uppenbarligen inte ens haft tillstymmelse till intresse att bilda sig en uppfattning om vad frågan handlar om. Kallar hon sig oberoende journalist eller är hon en kampanjledare för Hans Unander?

Emma/Mittmedia: (Endast i papperstidningen):
Allt fler får sin information och verklighetsuppfattning från andra källor än den oberoende journalistiken. För avsändare av falska nyheter räcker det att bara vissa grupper nås i vissa forum. Så blir anklagelser att media skulle vara ”köpt”, att tidningen ”undanhåller information” och att kommunpolitiker är ”korrupta” sanning. Var och hur informationen förmedlas blir mindre viktigt.

Vår replik:
Den ”oberoende journalistiken” ska nog inte Emma uttala sig om, hon har tydligt tagit ställning i frågan och måste ses som en kampanjledare för Hans Unander, inte som journalist. Hur tänker du Emma, kring det faktum att du påstår att Malungsborna i och med beslutet om folkomröstning ”har förlorat 160 miljoner som kunde ha gått till välfärden”. Det är bara ett exempel på vad vi definierar som falska nyheter som kommer från dig.
Om Mittmedia tillåter en ”journalist” att så tydligt ta ställning för vindkraft, för ett kommunalråd som hemlighåller affärer värda 160 miljoner för kommuninvånarna och mot de som vill att lagar och regler ska följas – ja då måste Mittmedia också acceptera att man upplevs som köpta.

Emma/Mittmedia:
Men demokrati handlar faktiskt också om att förlora ibland. Och vi blir allt sämre förlorare.

Vår replik:
Vem talar Emma om här?
Vem är sämre förlorare?

Emma/Mittmedia: (Endast i papperstidningen):
Den seger för demokratin som Arne Söderbäck utropade under Måndagen är ingenting värd om vi inte kan hantera att människor tycker olika på ett bättre sätt än att smutskasta, hota och anklaga varandra

Vår replik:
Just det, Emma. Kan du hantera att människor har andra åsikter? Kan du på ett journalistiskt oberoende sätt lyssna på de människor som är förtvivlade och hotade? Hur har du eldat på och deltagit i smutskastning och anklagelser genom dina inlägg i debatten?

Emma/Mittmedia:
De kommande åren kommer kommunpolitiker att stå inför många stora nedskärningar och impopulära beslut. Ett hanterbart debattklimat utan hot, trakasserier, konspirationsteorier och ogrundade anklagelser om korruption är en absolut förutsättning för landsbygdskommunernas överlevnad.
Den enorma debatt som vindkraftsfrågan har skapat är också en viktig läxa till alla Dalarnas politiker: Döljer du som folkvald för mycket information för dina medborgare kommer det förr eller senare att bita dig i svansen.

Vår replik
Emma, du har inte följt med i debatten. Du har inte tillräcklig bakgrundsinformation, det är helt uppenbart. Så tycker du då att dina påståenden är välgrundade?

20200217 Emma Høen Bustos DT tv-inslag på webben

DT.se direktsändning från fullmäktigemöte 2020-02-17 Folkets park Orrskogen Malung. Kommentarer efter godkännande till folkomröstning om vindkraft på Ripfjället

https://www.dt.se/artikel/tv-heta-fragan-avgjord-ja-till-folkomrostning-om-vindkraftsparken-pa-ripfjallet


Transkription Emma Høen Bustos uttalande:

Emma/Mittmedia:
En folkomröstningen kommer att genomföras den 17 Maj, och problemet blir ju att… Det är en väldigt liten, men högljudd grupp som kommer att driva den här frågan väldigt hårt

Vår replik:
Hur har Emma kommit fram till att det är en liten grupp? Hur definierar hon högljudd? Är det verkligen hennes sak att sätta sådan etikett på medborgare i en kommun? 

Emma/Mittmedia:
Vi på ledarredaktionen, och jag anser att det här inte gör processen mer demokratiskt för att man genom att arrangera en folkomröstning så rundar man ju hela den representativa demokratins normala processer.

Står ledarredaktionen bakom detta uttalande? Står Mittmedia bakom den?
Har Emma förstått att den kommunala ledningen redan åsidosatt den demokratiska processen genom att ingå avtal som hemlighållits för kommunens invånare?  

Emma/Mittmedia: 
Vi måste komma ihåg också att en ansökan inte ens skickats in, för dom här vindkraftverken. Man har inte ens påbörjat en utvärderingsprocess, det finns inga rapporter som tagits fram om vilka konsekvenser det här kan få för naturlivet och kulturlivet, och innan den här processen har påbörjats är det alldeles för förhastat och anordna, arrangera en folkomröstning

Vår replik
2014 skrevs ett hemligt arrendeavtal mellan kommunen och wpd. Under våren 2019 bjöds fastighetsägare , jaktlag och andra berörda in till samrådsmöten. Sedan dess har processen framskridit hos wpd. I Wpd’s samrådsunderlag finns massor med undersökningar och deras syn på konsekvensbeskrivning av denna planerade etablering.
Hur kan man påstå att det är tidigt i processen/ alltför tidigt att reagera?
Betrakta tidslinjen nedan en stund…

För lokalbefolkningen är detta ett faktiskt hot. Om vi inte agerar nu kommer vi att bli överkörda, hur kan vi tro något annat?  

Emma/Mittmedia:
Det var väldigt tydligt det beskedet som kom förra veckan med den här domen från förvaltningsrätten i Falun, som underkände kommunens arrendeavtal. Det är ett tydligt exempel på hur rättsstaten är ett mycket mer effektivt sätt att stoppa det som nu Arne och hans vänner menar är ett odemokratiskt och otransparent förfarande, så!

Vår replik
Detta är verkligen ett bottennapp! Ska inte en journalist vara lite påläst? Domen kom eftersom Arne och hans vänner lämnat in en anmälan! Detta hade inte blivit uppmärksammat om inte anmälan lämnats in – då hade den ”demokratiska processen” och ”rättsstaten” låtit ärendet fortgå med ett ogiltigt arrendeavtal.

Emma/Mittmedia:
Vilka reaktioner är att vänta?
Ja, glädje förstås, från vissa, och jag tror att ett problem är dom som känner mot vindkraften på Ripfjället är mycket mer högljudda, och mycket starkare… känner mycket starkare för det än den tysta majoritet… Vi får inte glömma bort att det är 10% som har skrivit under det här folkförslaget, men det är också 90% som inte har gjort det.

Är det ens möjligt att vara så okunnig? Står Mittmedia bakom ett så obegåvat resonemang? Vem säger att det är majoriteten som är tyst? Har Emma pratat med alla i Malung-Sälens Kommun? Eller tror hon på riktigt att vi har frågat samtliga invånare i Malung-Sälens Kommun och bara fått in 1000 underskrifter?
Kära Emma, vi ska förklara detta på ett pedagogiskt sätt: Kravet för att en folkomröstning över huvud taget ska tas upp till diskussion är att minst 10% av kommunens invånare begär det. Vi visste att vi behövde minst 1000 godkända namn och vi visste också att många skulle glömma personnummer eller något annat, skriva oläsligt eller av annan anledning inte räknas som giltiga. Så vi samlade på kort tid in 1500 namnunderskrifter. Sedan var vi nöjda och lämnade namnen till kommunen.

Emma/Mittmedia:
Och jag tror att det kommer att bli otroligt svårt att mobilisera tillräckligt med kraft för att få en folkomröstning som överhuvudtaget kommer att samla så många människor så att det kommer att vara intressant å dra några slutsatser av resultatet. Sen så får vi inte glömma bort att detta är en rådgörande folkomröstning.
Det finns inga folkomröstningar som kan besluta, vi lever inte i en direktdemokrati, vi lever i en parlamentarisk demokrati, så att oavsett utfallet så är det kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet

Vår replik:
Är det Emmas sak att bedöma vad som är svårt? Det kanske blir väldigt lätt? 
Se hur det gick efter folkomröstningen i Helsingborg om försäljningen av Öresundskraft. Dagen efter rösträkningen svängde den politiska majoriteten totalt och stoppade förslaget tvärt.

Emma/Mittmedia:
Vad betyder det här för politiken? Jag tycker att det är väldigt tydlig här att vi går in en period där kommunalrådet får ännu tuffare förutsättningar, måste ta tuffa beslut som är impopulära hos befolkningen, vi har, nu har Malung-Sälenborna förlorat 160 miljoner som kunde ha gått till välfärden.

Vår replik:
Vad menar Emma med detta? På vilket sätt har vi förlorat 160 miljoner? Vi kräver ett svar! Vad vet Emma som inte vi andra vet? Beslutet handlade om en folkomröstning – hur kan detta hänga ihop med förlust av 160 mijoner?
Och: ”kommunalrådet” måste ta tuffa beslut… Tänker Emma att Hans Unander är enväldig härskare i kommunen?

Emma/Mittmedia:
Man har också kört över dom markägare som har velat, som har frivilligt då slutit avtal med det här företaget som vill etablera sig,

Vår replik:
De 20-tal markägare som slutit avtal med wpd äger fortfarande sin mark. Den har inte minskat i värde och den kan brukas som markägarna alltid har brukat den även om det inte blir vindkraftpark på den. Vad säger du Emma, till alla de hundratals mark- och fastighetsägare som med detta avtal såg värdet på sina egendomar minska till ingenting, alla de som har intäkter från turister, som har vårdat sina fäbodar genom generationer som med vindparken plötsligt inte har något värde kvar: är de mark- och fastighetsägarna inte värda något?
Hur tycker du Emma, att kommunen ska dra gränsen för vilka fastighetsägare man ska värna i kommunen och vilka man inte ska värna?

Emma/Mittmedia: 
så det är ju, vi går också in en ny politisk spelplan, där dom oppositionspolitiker som nu tagit tillfället i akt och positionerat sig emot eller för den här folkomröstningen då, ritar ju om spelkartan. Vi har ju sett i andra kommuner att såna här enskilda sakfrågor kan, ja, rita om hela den politiska spelplanen, och ibland startas det till och med nya partier. Vi har landsbygdspartiet här som kan vinna mycket på den här frågan, också SD och vänsterpartiet.