Frågor ställda till våra politiker

Den 16 November skickade vår förening ett antal mycket relevanta frågor till samtliga personer i Malung-Sälens kommunfullmäktige.
Nedan ser ni frågorna.

Här finns partiernas svar på vårt utskick
(Ligger som pdf-fil. Klicka på partinamnet):


Vänsterpartiet
Landsbygdspartiet oberoende
Sverigedemokrafterna
Moderaterna (Har valt att inte svara på medborgarnas frågor)
Socialdemokraterna (Har valt att inte svara på medborgarnas frågor)
Liberalerna (Har valt att inte svara på medborgarnas frågor)
Centerpartiet (Har valt att inte svara på medborgarnas frågor)

Medborgarnas frågor om vindkraft på Ripfjället

Till samtliga politiska partier i Malung-Sälens Kommuns fullmäktige

Vi i föreningen Nej till vindkraft på Ripfjället befarar att ett beslut om huruvida det kommunala vetot ska användas i fråga om vindkraft på Ripfjället, kommer att tas upp på nästa kommunfullmäktigesammanträde i december.

I mars 2019 frågade vi kommunen om det inte var dags att informera kommunens invånare om planerna på vindkraft på Ripfjället. Då fick vi till svar att det var för tidigt i processen, det fanns inget att informera om. Vi har fortfarande inte fått någon information från kommunen!

 Vi upplever att det finns en mängd obesvarade frågor som diskuteras bland kommunens invånare. Vi saknar helt information från er, våra folkvalda, och ställer därför här de frågor era kommuninvånare vill ha svar på inför beslutet.

Frågor och svar kommer att publiceras i sin helhet på vår hemsida (www.ripfjalletmalung.se), sammanfattningar av era svar kommer att publiceras i Malungsbladet. Samtliga partier har fått frågorna och förväntas svara. Om ert parti inte svarar, kommer det att framgå i Malungsbladet.

Senast fredag den 27 november behöver vi ha era svar.
Ni har fått frågorna i en wordfil, spara gärna ner den, svara i dokumentet och sänd tillbaka till oss.
Svar önskas på mail till mail@ripfjalletmalung.se

Kommunens plan

– Kommunen planerar att låta vindkraftsbolag etablera sig i kommunen men ingen vindbruksplan finns – hur ser ni på det?  

– Är det förenligt med god kommunal planering och ledning att agera utan plan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
– Hela den här processen känns forcerad och påskyndad av kommunalrådet, varför så bråttom?
– Hur tänker ni i fortsättningen kring vindkraft, vilka ytterligare områden kan man tänka sig att bygga på inom kommunen?
– Hur ser ni på vkv-byggen nära gränserna till vår kommun?
– Andra kommuner i vår närhet säger nej till vindkraftsetableringar – har det påverkat er?

 

Ekonomiska och samhälleliga konsekvenser

Vi har hört kommunalrådet säga att han satt sig in i frågan väldigt noggrant. Vi, invånare har inte fått någon information över huvud taget från kommunen.

Vilka analyser har ni gjort av effekter, för- och nackdelar med vindkraft på Ripfjället?

Vi förväntar oss en konsekvensanalys gällande frågor som:

  • Turismen och naturturismföretagare
  • Samhällsekonomi
  • Företagande
  • Stug- och fastighetsägare
  • In- och utflyttning av invånare
  • Risken för återställningskostnader efter arrendetidens slut.
  • Effekter på medborgarnas fastighetsvärden, fritidssysslor, fiske, jakt
  • Påverkan på våra lokala vattenkraftverks slitage till följd av reglerbehovet som uppstår pga vindkraften

Kommunen säger att man vill bidra till elförsörjningen i Sverige.

– Hur mycket el beräknar kommunen att Ripfjället ska bidra med till det svenska behovet och hur har man kommit fram till dessa siffror?
– Hur ska denna el fraktas till användarna?
– Hur tänker kommunen att man ska bidra när det inte blåser?

Kommunen säger att vindkraften på Ripfjället kommer att skapa lokala arbeten.

– Hur många heltidsjobb kommer att krävas i kommunen för att övervaka vindkraftparken?

– Hur många heltidsjobb kommer kringservicen att skapa i kommunen och vilken typ av tjänster är detta?
– Under eventuell byggnation kommer ett antal entreprenadföretag att få uppdrag på Ripfjället, hur många och vilken typ av tjänster beräknar kommunen att detta handlar om?

– Under en eventuell byggtid beräknas ett stort antal arbetare gästa byggplatsen – hur många av dessa tror kommunen kommer att gå ut och äta på kvällarna, bo på hotell, köpa kläder och prylar i våra lokala butiker? Vad kommer de att handla? Hur ser beräkningarna för denna del av affären ut?

Kommunen säger att vindkraften är bra för klimatet.
På vilket sätt har man tagit reda på vilken påverkan dessa faktorer har på klimatet:

– brytning av sällsynta jordartsmetaller?

– tillverkning av material till torn, vingar och fundament?

– tillverkningen av själva vindkraftverken, generatorer och alla kringkomponenter?

– alla transporter runt jorden av byggpersonal, material, komponenter och färdiga verk?

– alla maskiner som används vid bygge och nedmontering; transport och användning?

– avverkning av skog, brytning av mark, vägbyggnation?

– utsläpp av oljor och miljöfarliga ämnen under bygge, drift och nedmontering?
– Vi ska bidra till sänkta CO2- utsläpp – hur ser den beräkningen ut?
– Hur definierar kommunen grön el? klimatneutral el?

Miljön, kulturen, naturen, hälsa, turism


– Kommunen tycker det är en bra idé att för all framtid fylla Ripfjällets mark med betong och armeringsjärn i en storlek som motsvarar volymen av 300 villor fyllda upp till taket. Har kommunen undersökt vad detta skulle kunna betyda för miljön?
– Naturreservat Skallberget ligger i direkt anslutning till den tänkta vindkratfsparken – hur lämpligt är det?

– Dalarnas Länsstyrelse ingår i ett forskningsprojekt som ska undersöka hur vilt påverkas av vindkraft. Varför inte vänta tills denna undersökning är klar?

– kommunalrådet har som riksdagsman motionerat om att skydda och stötta den fäbodkultur som är så viktig för alla oss invånare. Hur motiverar ni att fäbodmiljön nu riskerar att förstöras för all framtid?

– hur påverkas invånarnas välmående när behovet av tystnad, ren natur, ostörd natthimmel inte kan uppfyllas?

På Ripfjället finns en stor mängd fåglar, ohotade och hotade arter. Vindkraftverk dödar fåglar som vi alla vet. Är vindkraften viktigare än våra fåglar?

Kommunen kommer att vara tillsynsmyndighet för vindkraftparken på Ripfjället.

– Hur planerar ni att ta hand om alla frågor som ovillkorligen kommer att tas upp av kringboende och drabbade om vindkraftparken byggs?

– Har kommunen planer på att köpa in utrustning för att mäta ljudnivåer?
– Har ni planer för hur ni ska mäta utsläpp vid av-isning av vingar vintertid?

– Har kommunen sakkunniga på miljöbalken som blir ansvariga för tillsynen?
– Finns en plan för hur brand- och räddningstjänst ska förberedas?

 

Tack för att ni tar er tid och svarar på ovanstående
Föreningen Nej till vindkraft på Ripfjället