Filmmaterial

1 Turism

Turister och fast boende i Malung-Sälens kommun söker tystnad och orörd natur, inte industriella vindkraftområden.

Värna det viktigaste vi har i denna turistkommun, den orörda naturen.

Videon är ett inlägg i debatten i kampanjen ”Nej till vindkraft på Ripfjället” i Malung-Sälens kommun.

2 Ljus över Ripfjället

Hinderbelysningen, som är ett lagkrav för verk högre än 150 meter, och som kommer att blinka dygnet och året runt, kommer att synas på flera mils avstånd från Ripfjället.

Videon är ett inlägg i debatten i kampanjen ”Nej till vindkraft på Ripfjället” i Malung-Sälens kommun

3 Synbarhet

Hur långt kommer Ripfjällets planerade vindkraftverk att synas?

Videon är ett inlägg i debatten i kampanjen ”Nej till vindkraft på Ripfjället” i Malung-Sälens kommun

4 Granskning av arrendeavtalet

Hur bra är egentligen det nya avtalet som skrivits mellan Malung Sälens kommun och Tyska Wpd?

Videon är ett inlägg i debatten i kampanjen ”Nej till vindkraft på Ripfjället” i Malung-Sälens kommun

5. Sluta bluffa om att vara "självförsörjande på el"

Kommunens ledning påstår att invånarna kan rösta för självförsörjning av el i folkomröstningen. Detta är ett helt falskt påstående, här får du reda på hur det förhåller sig i verkligheten.

6. "Ett rejält tillskott till kommunkassan"

Se denna video innan ni röstar på Söndag. En liten film om kommunens ekonomi

Höjdprofiler (Varifrån kommer vindkraftverken att synas?)

Rösberget. Planerad etablering av Tyska Wpd. ”Ripfjället” är Wpd’s projektnamn och är missvisande. Ripfjället är det minst kända berget i området. Området omfattar Rösberget, Ryberget, Stormoberget, Skallberget mm. Ligger längst väst mot Värmlandsgränsen

Nybodarna är ett område i Mora kommun, men direkt vid gränsen mot Malung mellan Mattsåsen på Malungssidan och Norrgårsselen på Morasidan
Projektör är Dalavind där Malungs kommun och kyrkan är största ägare

Finngruvan är ett område i Mora kommun, men direkt mot Malungsgränsen rakt öster om Öje-sjön.
Projektör är Dalavind där Malungs kommun och kyrkan är största ägare

Vi har använt oss av Google earth. Sidan har mätverktyg, så att man enkelt kan mäta avstånd på kartan. Hoovrar man sedan med muspekaren över terrängen, så framgår höjden över havet. Vi har på så sätt kunna ta ut höjder längs en siktlinje mellan Rösberget (som ligger mitt i det tilltänkta området Ripfjället” och olika punkter runt om i kommunen

Dom olika punkterna med deras höjd över havet är sedan plottade i ett Exceldiagram, varpå kurvan som representerar ”Höjdprofilen” fås. Vindkraftverken är inlagda med skalenlig höjd. Verken är 250 meter höga, men kommer inte att placeras på toppen, detta är anledningen varför dom ser ut att bara sticka upp 200 meter i diagrammet

Hindersbelysningen som är högintensivt blinkande ljus kommer att vara aktivt dygnet runt hela året kommer att finnas på 719 meter över havet. Vingspetsarna på verken kommer att befinna sig på 799 meter över havet

Vi har använt oss av Google earth. Sidan har mätverktyg, så att man enkelt kan mäta avstånd på kartan. Hoovrar man sedan med muspekaren över terrängen, så framgår höjden över havet. Vi har på så sätt kunna ta ut höjder längs en siktlinje mellan Rösberget (som ligger mitt i det tilltänkta området Ripfjället” och olika punkter runt om i kommunen

Dom olika punkterna med deras höjd över havet är sedan plottade i ett Exceldiagram, varpå kurvan som representerar ”Höjdprofilen” fås. Vindkraftverken är inlagda med skalenlig höjd. Verken är 250 meter höga, men kommer inte att placeras på toppen, detta är anledningen varför dom ser ut att bara sticka upp 200 meter i diagrammet

Hindersbelysningen som är högintensivt blinkande ljus kommer att vara aktivt dygnet runt hela året kommer att finnas på 719 meter över havet. Vingspetsarna på verken kommer att befinna sig på 799 meter över havet

För att förstå att ljusen från vindkraftverken kommer att synas på väldigt långa avstånd, så rekommenderar vi att ni tittar på filmen nedan, den är filmad av Hans Bergheden och visar Lyrestads vindkraftverk på 2,5 mils avstånd

Vi har använt oss av Google earth. Sidan har mätverktyg, så att man enkelt kan mäta avstånd på kartan. Hoovrar man sedan med muspekaren över terrängen, så framgår höjden över havet. Vi har på så sätt kunna ta ut höjder längs en siktlinje mellan Rösberget (som ligger mitt i det tilltänkta området Ripfjället” och olika punkter runt om i kommunen

Dom olika punkterna med deras höjd över havet är sedan plottade i ett Exceldiagram, varpå kurvan som representerar ”Höjdprofilen” fås. Vindkraftverken är inlagda med skalenlig höjd. Verken är 250 meter höga, men kommer inte att placeras på toppen, detta är anledningen varför dom ser ut att bara sticka upp 200 meter i diagrammet

Hindersbelysningen som är högintensivt blinkande ljus kommer att vara aktivt dygnet runt hela året kommer att finnas på 719 meter över havet. Vingspetsarna på verken kommer att befinna sig på 799 meter över havet

För att förstå att ljusen från vindkraftverken kommer att synas på väldigt långa avstånd, så rekommenderar vi att ni tittar på filmen nedan, den är filmad av Hans Bergheden och visar Lyrestads vindkraftverk på 2,5 mils avstånd

Rösberget - Branäs

Vi har använt oss av Google earth. Sidan har mätverktyg, så att man enkelt kan mäta avstånd på kartan. Hoovrar man sedan med muspekaren över terrängen, så framgår höjden över havet. Vi har på så sätt kunna ta ut höjder längs en siktlinje mellan Rösberget (som ligger mitt i det tilltänkta området Ripfjället” och olika punkter runt om i kommunen

Dom olika punkterna med deras höjd över havet är sedan plottade i ett Exceldiagram, varpå kurvan som representerar ”Höjdprofilen” fås. Vindkraftverken är inlagda med skalenlig höjd. Verken är 250 meter höga, men kommer inte att placeras på toppen, detta är anledningen varför dom ser ut att bara sticka upp 200 meter i diagrammet

Hindersbelysningen som är högintensivt blinkande ljus kommer att vara aktivt dygnet runt hela året kommer att finnas på 719 meter över havet. Vingspetsarna på verken kommer att befinna sig på 799 meter över havet

För att förstå att ljusen från vindkraftverken kommer att synas på väldigt långa avstånd, så rekommenderar vi att ni tittar på filmen nedan, den är filmad av Hans Bergheden och visar Lyrestads vindkraftverk på 2,5 mils avstånd

Vi har använt oss av Google earth. Sidan har mätverktyg, så att man enkelt kan mäta avstånd på kartan. Hoovrar man sedan med muspekaren över terrängen, så framgår höjden över havet. Vi har på så sätt kunna ta ut höjder längs en siktlinje mellan Rösberget (som ligger mitt i det tilltänkta området Ripfjället” och olika punkter runt om i kommunen

Dom olika punkterna med deras höjd över havet är sedan plottade i ett Exceldiagram, varpå kurvan som representerar ”Höjdprofilen” fås. Vindkraftverken är inlagda med skalenlig höjd. Verken är 250 meter höga, men kommer inte att placeras på toppen, detta är anledningen varför dom ser ut att bara sticka upp 200 meter i diagrammet

Hindersbelysningen som är högintensivt blinkande ljus kommer att vara aktivt dygnet runt hela året kommer att finnas på 719 meter över havet. Vingspetsarna på verken kommer att befinna sig på 799 meter över havet

För att förstå att ljusen från vindkraftverken kommer att synas på väldigt långa avstånd, så rekommenderar vi att ni tittar på filmen nedan, den är filmad av Hans Bergheden och visar Lyrestads vindkraftverk på 2,5 mils avstånd

Vi har använt oss av Google earth. Sidan har mätverktyg, så att man enkelt kan mäta avstånd på kartan. Hoovrar man sedan med muspekaren över terrängen, så framgår höjden över havet. Vi har på så sätt kunna ta ut höjder längs en siktlinje mellan Rösberget (som ligger mitt i det tilltänkta området Ripfjället” och olika punkter runt om i kommunen

Dom olika punkterna med deras höjd över havet är sedan plottade i ett Exceldiagram, varpå kurvan som representerar ”Höjdprofilen” fås. Vindkraftverken är inlagda med skalenlig höjd. Verken är 250 meter höga, men kommer inte att placeras på toppen, detta är anledningen varför dom ser ut att bara sticka upp 200 meter i diagrammet

Hindersbelysningen som är högintensivt blinkande ljus kommer att vara aktivt dygnet runt hela året kommer att finnas på 719 meter över havet. Vingspetsarna på verken kommer att befinna sig på 799 meter över havet

För att förstå att ljusen från vindkraftverken kommer att synas på väldigt långa avstånd, så rekommenderar vi att ni tittar på filmen nedan, den är filmad av Hans Bergheden och visar Lyrestads vindkraftverk på 2,5 mils avstånd

Vi har använt oss av Google earth. Sidan har mätverktyg, så att man enkelt kan mäta avstånd på kartan. Hoovrar man sedan med muspekaren över terrängen, så framgår höjden över havet. Vi har på så sätt kunna ta ut höjder längs en siktlinje mellan Rösberget (som ligger mitt i det tilltänkta området Ripfjället” och olika punkter runt om i kommunen

Dom olika punkterna med deras höjd över havet är sedan plottade i ett Exceldiagram, varpå kurvan som representerar ”Höjdprofilen” fås. Vindkraftverken är inlagda med skalenlig höjd. Verken är 250 meter höga, men kommer inte att placeras på toppen, detta är anledningen varför dom ser ut att bara sticka upp 200 meter i diagrammet

Hindersbelysningen som är högintensivt blinkande ljus kommer att vara aktivt dygnet runt hela året kommer att finnas på 719 meter över havet. Vingspetsarna på verken kommer att befinna sig på 799 meter över havet

För att förstå att ljusen från vindkraftverken kommer att synas på väldigt långa avstånd, så rekommenderar vi att ni tittar på filmen nedan, den är filmad av Hans Bergheden och visar Lyrestads vindkraftverk på 2,5 mils avstånd

Vi har använt oss av Google earth. Sidan har mätverktyg, så att man enkelt kan mäta avstånd på kartan. Hoovrar man sedan med muspekaren över terrängen, så framgår höjden över havet. Vi har på så sätt kunna ta ut höjder längs en siktlinje mellan vindkraftsområdet och olika punkter runt om i kommunen.
Detta projekt har inte kommit så långt, så projektören har inte offentliggjort någon exempellayout på var verken kan tänkas placeras. Vi har därför plockat en slumpmässig plats inom det utpekade området

Dom olika punkterna med deras höjd över havet är sedan plottade i ett Exceldiagram, varpå kurvan som representerar ”Höjdprofilen” fås. Vindkraftverken är inlagda med skalenlig höjd. 

Hindersbelysningen som är högintensivt blinkande ljus kommer att vara aktivt dygnet runt hela året kommer att finnas på 661 meter över havet. Vingspetsarna på verken kommer att befinna sig på 741 meter över havet

För att förstå att ljusen från vindkraftverken kommer att synas på väldigt långa avstånd, så rekommenderar vi att ni tittar på filmen nedan, den är filmad av Hans Bergheden och visar Lyrestads vindkraftverk på 2,5 mils avstånd

Vi har använt oss av Google earth. Sidan har mätverktyg, så att man enkelt kan mäta avstånd på kartan. Hoovrar man sedan med muspekaren över terrängen, så framgår höjden över havet. Vi har på så sätt kunna ta ut höjder längs en siktlinje mellan vindkraftsområdet och olika punkter runt om i kommunen.
Detta projekt har inte kommit så långt, så projektören har inte offentliggjort någon exempellayout på var verken kan tänkas placeras. Vi har därför plockat en slumpmässig plats inom det utpekade området

Dom olika punkterna med deras höjd över havet är sedan plottade i ett Exceldiagram, varpå kurvan som representerar ”Höjdprofilen” fås. Vindkraftverken är inlagda med skalenlig höjd. 

Hindersbelysningen som är högintensivt blinkande ljus kommer att vara aktivt dygnet runt hela året kommer att finnas på 661 meter över havet. Vingspetsarna på verken kommer att befinna sig på 741 meter över havet

För att förstå att ljusen från vindkraftverken kommer att synas på väldigt långa avstånd, så rekommenderar vi att ni tittar på filmen nedan, den är filmad av Hans Bergheden och visar Lyrestads vindkraftverk på 2,5 mils avstånd

Vi har använt oss av Google earth. Sidan har mätverktyg, så att man enkelt kan mäta avstånd på kartan. Hoovrar man sedan med muspekaren över terrängen, så framgår höjden över havet. Vi har på så sätt kunna ta ut höjder längs en siktlinje mellan vindkraftsområdet och olika punkter runt om i kommunen.
Detta projekt har inte kommit så långt, så projektören har inte offentliggjort någon exempellayout på var verken kan tänkas placeras. Vi har därför plockat en slumpmässig plats inom det utpekade området

Dom olika punkterna med deras höjd över havet är sedan plottade i ett Exceldiagram, varpå kurvan som representerar ”Höjdprofilen” fås. Vindkraftverken är inlagda med skalenlig höjd. 

Hindersbelysningen som är högintensivt blinkande ljus kommer att vara aktivt dygnet runt hela året kommer att finnas på 661 meter över havet. Vingspetsarna på verken kommer att befinna sig på 741 meter över havet

För att förstå att ljusen från vindkraftverken kommer att synas på väldigt långa avstånd, så rekommenderar vi att ni tittar på filmen nedan, den är filmad av Hans Bergheden och visar Lyrestads vindkraftverk på 2,5 mils avstånd

Vi har använt oss av Google earth. Sidan har mätverktyg, så att man enkelt kan mäta avstånd på kartan. Hoovrar man sedan med muspekaren över terrängen, så framgår höjden över havet. Vi har på så sätt kunna ta ut höjder längs en siktlinje mellan vindkraftsområdet och olika punkter runt om i kommunen.
Detta projekt har inte kommit så långt, så projektören har inte offentliggjort någon exempellayout på var verken kan tänkas placeras. Vi har därför plockat en slumpmässig plats inom det utpekade området

Dom olika punkterna med deras höjd över havet är sedan plottade i ett Exceldiagram, varpå kurvan som representerar ”Höjdprofilen” fås. Vindkraftverken är inlagda med skalenlig höjd. 

Hindersbelysningen som är högintensivt blinkande ljus kommer att vara aktivt dygnet runt hela året kommer att finnas på 560 meter över havet. Vingspetsarna på verken kommer att befinna sig på 640 meter över havet

För att förstå att ljusen från vindkraftverken kommer att synas på väldigt långa avstånd, så rekommenderar vi att ni tittar på filmen nedan, den är filmad av Hans Bergheden och visar Lyrestads vindkraftverk på 2,5 mils avstånd

Vi har använt oss av Google earth. Sidan har mätverktyg, så att man enkelt kan mäta avstånd på kartan. Hoovrar man sedan med muspekaren över terrängen, så framgår höjden över havet. Vi har på så sätt kunna ta ut höjder längs en siktlinje mellan vindkraftsområdet och olika punkter runt om i kommunen.
Detta projekt har inte kommit så långt, så projektören har inte offentliggjort någon exempellayout på var verken kan tänkas placeras. Vi har därför plockat en slumpmässig plats inom det utpekade området

Dom olika punkterna med deras höjd över havet är sedan plottade i ett Exceldiagram, varpå kurvan som representerar ”Höjdprofilen” fås. Vindkraftverken är inlagda med skalenlig höjd. 

Hindersbelysningen som är högintensivt blinkande ljus kommer att vara aktivt dygnet runt hela året kommer att finnas på 560 meter över havet. Vingspetsarna på verken kommer att befinna sig på 640 meter över havet

För att förstå att ljusen från vindkraftverken kommer att synas på väldigt långa avstånd, så rekommenderar vi att ni tittar på filmen nedan, den är filmad av Hans Bergheden och visar Lyrestads vindkraftverk på 2,5 mils avstånd

Vi har använt oss av Google earth. Sidan har mätverktyg, så att man enkelt kan mäta avstånd på kartan. Hoovrar man sedan med muspekaren över terrängen, så framgår höjden över havet. Vi har på så sätt kunna ta ut höjder längs en siktlinje mellan vindkraftsområdet och olika punkter runt om i kommunen.
Detta projekt har inte kommit så långt, så projektören har inte offentliggjort någon exempellayout på var verken kan tänkas placeras. Vi har därför plockat en slumpmässig plats inom det utpekade området

Dom olika punkterna med deras höjd över havet är sedan plottade i ett Exceldiagram, varpå kurvan som representerar ”Höjdprofilen” fås. Vindkraftverken är inlagda med skalenlig höjd. 

Hindersbelysningen som är högintensivt blinkande ljus kommer att vara aktivt dygnet runt hela året kommer att finnas på 551 meter över havet. Vingspetsarna på verken kommer att befinna sig på 631 meter över havet

För att förstå att ljusen från vindkraftverken kommer att synas på väldigt långa avstånd, så rekommenderar vi att ni tittar på filmen nedan, den är filmad av Hans Bergheden och visar Lyrestads vindkraftverk på 2,5 mils avstånd