Varför köper inte Wpd marken istället för att arrendera?

Markerna kring Ripfjället är mestadels ”Impediment skogsmark”. Detta betyder att marken är lågproducerande och består mestadels av myrmark.

Liknande skogsskiften har nyligen sålts, och som ett exempel har ett 40 hektars skifte sålts för 600.000kr

Området kring Ripfjället är cirka 2000 hektar stort. Om man använder samma pris per hektar så skulle kommunens mark betinga ett pris kring 30 miljoner

Kommunen är utlovad en arrendeintäkt på 6,5 miljoner per år. Hans Unander har själv räknat på 25år och kommit fram till den potentiella intäkten av 162,5 miljon

 

VARFÖR ÄR WPD BEREDDA ATT BETALA UT ETT ARRENDE SOM ÖVERSTIGER VÄRDET AV MARKEN MER ÄN 5GGR?

 

Den enda rimliga förklaringen måste vara att man inte är beredd att ta risken med att äga marken…

Jag menar att ovanstående sänker hela affären. Malungs kommun skall inte ta denna risk och stå med svartepetter efter 20år