Kyrkans engagemang i vindkraftsindustrin

Västerås stiftsstyrelse
Box 7, 721 03 Västerås
vasteras.stift@svenskakyrkan.se


Kyrkans vindkraftengagemang i Dalavind

I Malung har det samordnats motstånd mot planerad utbyggnad av vindkraft.
Facebookgruppen ”Nej till vindkraft på Ripfjället” har 2000 medlemmar.
Över 1500 har skrivit på en protestlista och kräven en lokal folkomröstning
Över 200 stycken demonstrerade i samband med samrådsmötet mot det Tyska bolaget Wpd’s planer på vindkraft på Ripfjället. Samma människor är även motståndare till vindkraft på Fageråsen och Stöllsätersberget

Dalavind är ägare av Fageråsens vindkraftspark i Malung, och där planeras för 34 vindkraftverk. Dagens stora vindkraftverk kräven enorma betongfundament (Mellan 550-800 m3 betong & 80-99 ton armering beroende på jordförhållanden) per verk!

Vindkraftsutbyggnaden drar fram och ödelägger våra marker som vi fått av våra förfäder, att förvalta för kommande generationer. Kraftledningsgator, vägar, utdikningar och betongfundament i och omkring våra gamla fäbodställen.

Jag är bekymrad. Jag har förstått att kyrkan är största ägare i Dalavind med 17% andel.
I samband med byggande av vindkraftverk och tillhörande kraftledningar förstörs mycket av den orörda naturen i våra skogar.

Hur ser stiftets miljöpolicy ut, hur stämmer detta med den policy?
Jag ser personligen en stor risk att många kommer att lämna svenska kyrkan om detta får fortgå

// Arne Söderbäck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.