Wpd

Wpd är ett Tyskt multinationellt bolag som söker tillstånd att uppföra ett antal vindkraftsindustriområden i Sveriges natur

Länk till deras hemsida och pågående projekt