Ellevio kraftledningsnät

Ellevio AB är ett svenskt elnätsföretag med ett monopol som omfattar cirka 940 000 kunder. Företaget bildades 2015 genom att överta elnätsverksamheten från Fortum i Sverige. Ellevio har drygt 450 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet

https://www.ellevio.se

20200516
Ansökan ny 170 kV kraftledning Tandö-Fageråsen/Kyrkberget med miljökonsekvensbeskrivning MKB , naturvärdesinventeringar mm

 

20190315
Inbjudan till samråd kring ny 170kV-ledning mellan Tandö & Fageråsen & Kyrkberget

Kraftledning Tandö- Fageråsen

170kV kraftledning , 36 meter bred kraftledningsgata genom fäbodar och skog.
Start Nyhusen värmlandsvägen – Väster om Hålia – Väster om Holselen – Öster om Älgsjöselen (strax bakom knokarna) – Öster om Gärdåsselen
– Öster om Liselen – Öster om Nisterlingen – Öster om Nordvallselen – Öster om Ålidberget – Lima kraftstation – Tandö

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner dokumentationen. Vi/ni har tills den 13 Juli 2020 att skriva in med synpunkter och protester. Synpunkter skickas via mail till: registrator@ei.se med kopia till oss: mail@ripfjalletmalung.se

Nedanstående dokument är dom dokument som ligger ute på energimarknadsinspektionens websida. Den uppmärksamme ser att här finns bilaga 1,2,3,4 & 7. Bilagor saknas…

Orsaken är att bilaga 5 & 6 anses vara för känslig för att sprida publikt. I publicerade filer är en hel del relevant information dessutom censurerad, exempelvis vem som genomfört fågelinventeringen. Namnen är helt enkelt övermålade med svart. Detta har man gjort med hänvisning till GDPR. Det går att begära ut ocensurerade  dokument från energimarknadsinspektionen vilket vi som förening har gjort. Men även i dessa är viss information censurerad. Vi tolkar detta som att det finns mycket heta fågel/ djurobservationer i området och att dessa arter är så skyddsvärda att informationen ej får läcka ut. Om någon vill så kontakta oss för dessa dokument. Skicka ett mail till: mail@ripfjalletmalung.se

Kraftledning Tandö- Kyrkberget

170kV kraftledning , 36 meter bred kraftledningsgata genom terrängen mellan Tandö och Kyrkberget

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner dokumentationen. Vi/ni har tills den 13 Juli 2020 att skriva in med synpunkter och protester

Nedanstående dokument är dom dokument som ligger ute på energimarknadsinspektionens websida. Den uppmärksamme ser att här finns bilaga 1,2, & 7. Det saknas ett antal bilagor…

Orsaken är att bilaga 3,4,5 & 6 anses vara för känslig för att sprida publikt. I publicerade filer är en hel del relevant information dessutom censurerad, exempelvis vem som genomfört fågelinventeringen. Namnen är helt enkelt övermålade med svart. Detta har man gjort med hänvisning till GDPR. Det går att begära ut ocensurerade  dokument från energimarknadsinspektionen vilket vi som förening har gjort. Men även i dessa är viss information censurerad. Vi tolkar detta som att det finns mycket heta fågel/ djurobservationer i området och att dessa arter är så skyddsvärda att informationen ej får läcka ut. Om någon vill så kontakta oss för dessa dokument. Skicka ett mail till: mail@ripfjalletmalung.se