MKB (Miljökonsekvensbeskrivning)

Wpd skickade 2020-08-10 in sin ansökan till Länsstyrelsen i form av en ”MKB”
I dagsläget (2020-11-27) Är vi inne i fasen ”Kompletteringsremiss” (Se beslutsprocessen här)

Nedanför finns dokumentationen som MKB:n består av.
Ni är välkomna att läsa och komma in med synpunkter, antingen direkt till Länsstyrelsen Dalarna, eller via oss. Maila då gärna till: mail@ripfjalletmalung.se

Bilagor till MKB

Bilaga 1

Bilaga2

Fotomontage pdf