Dokument för nerladdning

Wpd’s ansökan till Länsstyrelsen om bygge av vindkraft på Ripfjället 2020-08-10

Bildbilagor. Bilagor till MKB

Fotomontage pdf

Nya avtal 2020-09-01 mellan Malung Sälens kommun & det Tyska bolaget WPD

Ripfjället

Dom i förvaltningsrätten (Avtalet mellan wpd och Malungs kommun ogiltigförklarat) mål nr 2440-19 sid1-8

Dagbok från förvaltningsrätten. Här kan man läsa om allt som händer kring ärendet

Överklagande till förvaltningsrätten Avtal mellan Malungs kommun och Wpd

KS_2019_159-Avtal om anläggningsarrende för vindkraf Ripfjället
Samrådshandlingar wpd

2013 Tjänsteutlåtande riksintresse vind
2013 Tjänsteutlåtande riksintresse vind KARTMATERIAL
KSAu 2013-02-19 § 32 Beslut riksintresse vindkraft
KSAU 2013-02-19 §§ 25-34
Malung Reglemente_KS_2010.155
Malung KS_2014_35-Delegationsordning-för-kommunstyrelsen

Besöksstatistik brandvaktarstuga på Rösberget
Sponsringsavtal
Karta över 6 områden
Kommunkarta

Stöllsätersberget

Wpd som är exploatör på  Stöllsätersberget har ansökt om höjning till 250-metersverk

Nedan länkar till dokumentation kring höjningsärendet:

Ljud

Dokumentation kring nedmontering och återställning