Överklaga kungörelsen av Ripfjället

Tillståndsärendet gällande Ripfjället har gått in i nästa fas. Länsstyrelsen har
skickat ut Wpd:s ansökan på en yttranderunda till allmänheten och vi kan alla yttra oss, se annonsen.

Många av er som engagerat er i frågan och begärt ut handlingarna, har hört av sig till oss och undrat
hur i hela friden man ska kunna yttra sig om innehållet i de  125 filerna, varav många är på hundratals
sidor och flera har samma namn. Det undrar vi också och konstaterar att det är ett sällsynt dåligt underlag
Länsstyrelsen har släppt igenom.

Protestera genom att kräva att kungörelsen dras tillbaka tills sökanden (Wpd) har utformat ett underlag
som går att förstå och följa.

Du som är fastighetsägare inom 3 km från det planerade bygget av vindkraft på Ripfjället  är sakägare
i tillståndsärendet och har en lite tyngre röst än gemene man. Du kan göra skillnad genom att lämna in
dina synpunkter, vi hoppas du vill göra det. (Självklart hoppas vi att även alla utanför den magiska 3-km-gränsen
skickar in sina egna eller dessa synpunkter)

Protestera genom att göra så här:
• Skriv en egen skrivelse eller använd vårt förslag. Vårt förslag hittar du här

• I vårt förslag: Fyll i de röda rubrikerna med datum, namn, bostadsadress och
fastighetsbeteckning på den fastighet som ligger nära Ripfjället. Byt färg från röd till svart.

• Som rubrik i mailet skriver du ”Ripfjället Malung-Sälen 551-13462-2020”

• Maila skrivelsen till dalarna@lansstyrelsen.se , adressen finns även i skrivelsen.

• I meddelandet ber du att få en bekräftelse på att skrivelsen mottagits.

Vi ser en fara i att Länsstyrelsen kungör detta just nu: de vill ta beslut innan valet, troligen starkt påhejade
av Wpd. Detta måste vi stoppa och det brinner i knutarna. Ju fler vi är som
protesterar NU, desto starkare är vi!

Om du har frågor: kontakta oss i styrgruppen i föreningen
Nej till vindkraft på Ripfjället. Mail mail@ripfjalletmalung.se
eller telefon:
Arne Söderbäck 0705 333 884
Jers Lena Lilliér 0708 121 121
Hans Öjes 0705 958 108