Gudstjänst på Rösberget 2019-06-16

Mitt i den planerade vindkraftsparken ligger Rösberget. Här hölls en gudstjänst med 2 präster som båda fokuserade på fina naturen i området.