Demonstrationståg

Föreningen hade i god tid ansökt om demonstrationstillstånd hos polisen.
Den planerade rutten gick från samlingsplatsen på gågatan utanför bokhandeln, förbi kommunalkontoret, längs Moravägen, genom rondellen och upp till folkparken Orrskogen.

Vi hade ansökt om att få gå på vägen, men polisen hade synpunkter på detta.
Vi kontrade med att ”Första-maj-tåget” alltid går mitt i gatan, och fick till svar att
– ”Det är annorlunda, det är ju en etablerad demonstration”…

Vi fick alltså gå på trottoarerna, men det gick faktiskt bra.

Vi hade köpt 170 gula västar och dom tog snabbt slut. Vi räknar därför att det var kring 200-250 personer som gick i demonstrationståget

Uppe vid folkparken ekade slagorden ”Wpd, ner med de!”. Där mötte kommunalrådet Hans Unander upp. Tillståndet gällde bara marschvägen och demonstrationståget upplöstes därför på parkeringen utanför parken. Alla personer gick nu in på parken för att vara med på Wpd’s samrådsmöte