Wpd möte med företagarföreningen (Stöllsätersberget, Fageråsen)

Wpd höll möte med företagarföreningen. Vi blev tillsagda att inte ställa några kritiska frågor för då skulle vi bli utkastade