Dagens citat

”Just därför är det så förödande när landsbygdskommuner driver ”starke-man-politik” och wheelar och dealar med företag … istället för att utveckla demokratin och bekämpa korruption i förvaltningen (som med det avtal som inte diariefördes). Ju djupare politiken tränger in i förvaltningen (som när Unander ersätter hela näringslivskontore), desto större risk för korruption … och ju sämre ekonomi desto högre tryck … och desto större risk, både för att man är desperat och för att man blir en magnet för oseriösa företag som bara letar förmåner”

Från anonym tänkare