Demokratifrågan

Malungs demokrati behöver sin folkomröstning

Debattartikel skriven av gruppen som svar på ledarskribentens artikel

”I sin ledare 15 oktober argumenterar Gustav Ericsson mot en folkomröstning i Malung. Det är vart fjärde år ansvar ska utkrävas och beslut kan påverkas. Han bortser dock från att allmänheten undanhållits information på ett snarast korrupt sätt, som undergräver den representativa liberala demokrati Eriksson vill försvara. I Malungs fall är en folkomröstning nödvändig för att återupprätta tron på demokratin överhuvudtaget.

Idén om välinformerade medborgare är en hörnsten i den liberala demokratin. Därför är fri press och offentlighetsprincip viktiga inslag. Utan insyn och information blir fria val tomma och meningslösa. Problemet i Malung är att kommunen undergräver principen om välinformerade medborgare genom att undanhålla information på ett sätt som oppositionsrådet beskriver som ”horribelt”.

Kommunens avtal med vinkraftsbolaget WDP undertecknades 2014-09-18 av kommunala tjänstemän utan allmänhetens kännedom. (Tilläggsavtal undertecknades av kommunalrådet Hans Unander 2017-11-23 & 2018-09-05)

I strid med lagen diariefördes inte detta avtal. Därmed undgick avtalet granskning av media, allmänhet och opposition. När detta till sist uppdagades så var det inte av media eller av opposition, utan av en enskild medborgare, nämligen jag själv, då jag ryktesvägen fått höra talas om ett avtal som gömts undan. Det var jag personligen som tvingades leta fram avtalet och se till att det blev diariefört så att det åtminstone kunde bli en del av den demokratiska process med ansvarsutkrävande som Eriksson talar sig varm för.

Detta väcker uppenbar misstanke om korruption, d.v.s. bristande opartiskhet och politisk brottslighet i kommunens hantering av ärendet (med professor Bo Rothsteins terminologi). Det verkar som om denna detalj gått Eriksson förbi när han argumenterar för att Malungs invånare bör nöja sig med det ansvarsutkrävande som äger rum vart fjärde år. Hade demokratin i Malung fungerat på det sätt Eriksson föreställer sig hade kommunens avtal med WDP kunnat vara del av valdebatten 2018. Men som väljare fanns då ingen möjlighet till varken missnöje eller ansvarsutkrävande. Därför behöver Malungs demokrati en folkomröstning om vindkraftverken på Ripfjället.”

Det är allravligt när en krönikör på ledarsidan (www.dt.se) ifrågasätter ett demokratiskt verktyg

Tanken är ju att den 3:e stadsmakten skall granska makthavarna, inte vara på deras sida…

Länsstyrelsen och ”Hållbar vindkraft i Dalarna” höll den 11 Juni 2019 ett seminarium om konflikthanteringoch hur man ska hantera lokalt motstånd. Det är uppseendeväckande att staten via Länsstyrelsen sponsar detta evenemang för bl.a utländska multinationella företag med vinstintresse.

Länk till kalendarium Länsstyrelsen med inbjudan till ovanstående
Länk till program med anteckningar och bilder