Detta rör ju Ripfjället. Där har jag aldrig varit, så jag bryr mig inte

Studera kartan.
Den innehåller både befintliga verk, områden som är godkända för byggnation, det planerade Ripfjället och dessutom områden som kommunen ”ställt sig positiv till riksintresse vindkraft”

Om allt detta genomförs som planerat kommer hela kommunen att beröras!

Koncentrerar vi oss enbart på Ripfjällsområdet, så bildar dom 3 områdena bredvid varandra ett jätteområde från söder om europaväg 45 vid Granberget, norrut över Fageråsen och vidare till Ripfjället.  Alla med anknytning till detta område bör vara djupt oroade över dessa planer.

För att knyta ihop dessa industriområden med elnätet krävs nya kraftledningar. Ellevio håller på att projektera dessa kraftledningar. Om dom byggs för att ansluta dessa 3 områden, så kan vi vara säkra på att det kommer att byggas fler verk mellan dessa områden