Ekonomi kring dom planerade vindkraftverken på Ripfjället

Wpd's kalkyl

Mera kommer så småningom

Malungs kommuns avsaknad av kalkyl

Det är skandalöst att kommunen inte gör en egen kalkyl, eller gör en egen risk och konsekvensanalys, utan förlitar sig på vad den kommersiella motparten säger.

Vår grupps kalkyl. - Vilka kostnader, eller minskade intäkter riskerar kommunen och företagen att få om vindkraftverken byggs?

Minskade investeringar i fritidshus
Många fritidshusägare med fastigheter runtomkring Ripfjället kommer att tveka att investera i sina hus om närmiljön förstörs av en vindkraftsetablering

Anonym fritidshusägare med hus i området:
– Jag har planer på att investera i solpaneler till mitt fritidshus. Jag bor inte i kommunen, men köper allt material till min stuga i Malung, det är både järnaffären, Färgbröderna mm och solpanelerna har jag tänkt att köpa från Oljecenter. Om vindkraftverken byggs känns det inte så motiverande att fortsätta att lägga pengar på mitt hus…”

Potentiell utflyttning
Vi känner till personer som allvarligt funderar på att flytta från kommunen om dessa planer genomförs. Hans Unanders siffra som vi utgår att kommer från Wpd ligger på 6,5 miljoner per år i intäkt. Om 30 personer som ger ett skattenetto på 100.000kr per person bestämmer sig för att flytta, så har kommunen förlorat 3 miljoner per år i skatteintäkt, enbart 3 miljoner kvar

Vi menar att siffran 6,5 miljoner och som kommer från Wpd är uppblåst, och i realiteten ligger kring 2,5 till 3 miljoner. Om vi har rätt, så skulle i scenariot ovan hela intäkten från Wpd försvinna i minskade skatteintäkter + att man samtidigt har förstört naturen…

Potentiell minskad inflyttning av företag och privatpersoner