Jakt i området

Det jaktlag som blir direkt påverkade är Stupbergets jaktlag som jagar på 4110 hektar. Jaktlaget bildades 1939 och jagar i området. Halva Stupbergslagets mark försvinner som jaktbar yta om Wpds planer blir verklighet.Det Tyska bolaget vill påskina att jakten kan fortsätta som vanligt efter byggtiden…
Verkligheten är annorlunda. Älgjakten bedrivs fr.o.m andra måndagen i Oktober. Det är mer regel än undantag att temperaturen ligger kring noll grader, och detta är nere vid marken. Går man på högre höjder (Ripfjället, Rösberget, Ryberget…) och dessutom 150-200 meter upp till rotorn på ett vindkraftverk, så är risken för isbildning uppenbar, och risken för ”is-kast” en realitet.

Ingen jaktledare kommer att våga ha pass-skyttar eller hundpatruller inom vindkraftsområdet

Se även problematiken kring ljud och vilt. Klicka här.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.