Snöskoteråkning i området

Rösberget med brandvaktarstugan lockar massor med snöskoteråkare på vinterhalvåret. Besökare kommer både från Värmlandssidan och från Malungssidan. Det är ej ovanligt att 10-15 snöskotrar är parkerade utanför toppstugan.

Wpd planerar att resa vindkraftverk i en cirkel runtomkring Rösberget. På vintern är risken för isbildning på vingarna stor, och om isbitar släpper från vingarna när dom snurrar, så skapas ”is-kast”. Det är bl.a på grund av ”is-kast” som stora säkerhetsavstånd finns runtomkring vindkraftverk. 

Det finns ingen nationell standard på vilka säkerhetsavstånd som måste gälla, men i Wpds senaste layout så står verken så tätt i en cirkel kring berget att vi befarar att man inte kommer att komma in till Rösberget utan att åka inom ett riskområde…