Vindkraft en opålitlig och dyr energikälla

Storskalig vindkraft kräver överdimensionerade kraftledningsnät 

För att kunna ta tillvara 100% av det som vindkraftverken producerar när det väl blåser så måste kraftledningsnäten byggas ut och överdimensioneras. Denna utbyggnad av kraftledningsnäten är ingenting som vindkraftsbolagen betalar för, detta betalar dom vanliga konsumenterna via elräkningens nätavgift

Vindkraften kräver balanskraft

För att inte ett samhälle ska stanna krävs tillgång till elektricitet när den behövs.


Behovet är som störst under vinterhalvåret då det antingen blåser för lite, eller är för kallt för drift av vindkraftverk. För att kunna leverera efterfrågad el, så krävs då ”balanskraft” d.v.s andra elproducerande system som inte är beroende av väder och vind. Här har vi i Sverige vattenkraft & kärnkraft

Vatten och kärnkraften måste ha kapacitet att ersätta all den vindkrafts-el som bortfaller när det inte blåser

Sverige har redan ett leveranssäkert & fossilfritt elsystem, och har haft det i 30år.

Sverige har redan en fossilfri elproduktion, och har haft det sedan 1980-talet. Kombinationen av reglerbara system med vatten och kärnkraft har fungerat utmärkt för Sverige som industrination