Dagens citat #3 kommer även det från Emma Høen Bustos

Emma Høen Bustos, politisk reporter på DT:SE bevakade idag omröstningen i fullmäktige i Malung och uttalade sig om folkomröstningen: ”Nu har Malung-Sälen förlorat 160 miljoner som kunde ha gått till välfärden”

Ett synnerligen uppåtväggarna osakligt uttalande för att komma från en politisk reporter. Omröstningen rörde folkomröstning, sakfrågan avgjordes inte igår…

Dagens citat kommer från Emma Høen Bustos

Emma Høen Bustos, politisk reporter på DT:SE bevakade idag omröstningen i fullmäktige i Malung och uttalade sig om namnunderskrifterna i folkinitiativet: ”Vi får inte glömma bort att det är 10% som har skrivit under den här folkförslaget, men det är också 90% som inte har gjort det…”

Har Emma möjligen haft en pratstund med Pär Kindlund (C)?

Dagens citat

”Just därför är det så förödande när landsbygdskommuner driver ”starke-man-politik” och wheelar och dealar med företag … istället för att utveckla demokratin och bekämpa korruption i förvaltningen (som med det avtal som inte diariefördes). Ju djupare politiken tränger in i förvaltningen (som när Unander ersätter hela näringslivskontore), desto större risk för korruption … och ju sämre ekonomi desto högre tryck … och desto större risk, både för att man är desperat och för att man blir en magnet för oseriösa företag som bara letar förmåner”

Från anonym tänkare